DISC-en Drijfveren

Inhoud training

Tijdens de DISC- en Drijfverencertificeringstraining leer je alles over de DISC- en Drijfverenanalyses van TalentFirst. Naast het theoretisch meer leren over de instrumenten, ga je aan de slag met reële praktijksituaties. Je ontdekt de onschatbare waarde van het benaderen van mensen vanuit hun werkelijke talenten en passies!

Voor wie is deze training?

Iedereen die de DISC- en Drijfverenanalyse toe wil passen in zijn werkveld:
 • Coaches
 • Loopbaanbegeleiders
 • HR managers
 • L & D adviseurs
 • Talentmanagers
 • Adviseurs
 • Consultants
 • Trainers
 • Werving- en selectiemedewerkers
 • Teamleiders

Klik hier om je te certificeren als DISC- en Drijfveren specialist. 

Wat is DISC?

DISC is een objectieve methode om iemands natuurlijke en aangepaste gedragsprofiel in kaart te brengen. Het model geeft aan hoe je je gedraagt, dus hoe je doet. Maar ook hoe je met anderen communiceert. In de DISC analyse worden de volgende gedragsvoorkeusstijlen gemeten:

 • Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen (D van Dominant);
 • Hoe je anderen weet te overtuigen van jouw mening (I van Invloed);
 • Hoe je omgaat met veranderingen en tempowisselingen (S van Stabiliteit);
 • Hoe je omgaat met vastgestelde regels en procedures (C van Conformisme).

Er is niemand die slechts één voorkeursgedragsstijl heeft: het zal in de praktijk altijd een mix zijn van meerdere gedragsstijlen. Hoe deze gedragsstijlen zich verhouden tot elkaar kan tot belangrijke inzichten leiden bij de coachee of werknemer. Zodra men inzicht heeft in dit gedrag, kan men dat naar gelang aanpassen om effectiever gedrag te vertonen.

Wat is een DISC-analyse?

Voor de DISC analyse tot stand komt, vult iemand vooraf de DISC-vragenlijst in. In de DISC-analyse krijg je een uitslag van de scores op elke DISC-stijl. . Daarnaast geeft de analyses weer hoe de DISC-scores zich verhouden tot de basisstijl (het gedrag dat het dichtst bij je ligt) en de responsstijl (hoe men zich gedraagt in een andere situatie of omgeving, zoals op werk).

Een DISC-analyse geeft inzicht in:

 • Het eigen gedrag en de verschillende gedragsvoorkeuren
 • Hoe iemands gedrag op anderen overkomt
 • Welk gedrag al effectief is en wat iemands sterke kanten zijn
 • Hoe men zich kan aanpassen om effectiviteit te vergroten
 • Hoe men zich verder kan ontwikkelen

Wat zijn Drijfveren?

Je drijfveren bepalen de richting die je kiest, ze krijgen je in beweging.  Drijfveren kunnen in bepaalde periodes in je leven veranderen. Als je inzicht hebt in je drijfveren kan je eenvoudiger beslissingen nemen die bij jouw innerlijke motivatie passen. Drijfveren krijgen je als geen ander in beweging en hebben dus effect op gedrag. In de Drijfveren analyse spreken we van 7 verschillende drijfveren:

 • Esthetische drijfveer
 • Zakelijke drijfveer
 • Individualistische drijfveer
 • Politieke drijfveer
 • Sociale drijfveer
 • Ideële drijfveer
 • Intellectuele drijfveer

Wat is een Drijfveren Analyse? 

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in iemands persoonlijke drijfveren, dus wat de onderliggende motivatoren zijn voor iemands gedrag en in welke verhouding deze drijfveren voorkomen. Door inzicht in je drijfveren, wordt het helder waar je van in beweging komt en waarvan juist niet. Het geeft weer op welke drijfveren je afhaakt en misschien zelfs in de weerstand komt. Iedere drijfveer heeft kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten die in de analyse in kaart worden gebracht. 

In de analyse wordt de aard van iedere drijfveer kort toegelicht en zijn er zowel in de hoge als lage scores mooie kwaliteiten, maar ook valkuilen te ontdekken waar iemand gericht mee aan de slag kan. Er is in de analyses geen goed of fout. Op basis van de analyse komen de kwaliteiten van iemands drijfveren boven drijven en kan men aan de slag met zijn of haar ontwikkelpunten of valkuilen. Het resultaat? Men ervaart meer helderheid om gerichte keuzes te maken die van nature motiveren en energie en voldoening geven.

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in:

 • Jouw drijfveren
 • Jouw belangrijkste motivatoren
 • Jouw kwaliteiten, ontwikkelpunten en valkuilen
 • Wat je energie kost
 • Waar je een aversie tegen hebt
 • Jouw ideale werkomgeving

Wil jij de DISC- en Drijfveren certificeringstraining volgen? Dat kan d.m.v. het STAP budget of via een reguliere inschrijving. 

Klik hier om je te certificeren als DISC- en Drijfveren specialist.